"Pismo Folkowe" odebrało nagrodę Oskara Kolberga!

W tym roku wydawane przez Chatkę Żaka „Pismo Folkowe” zostało jednym z laureatów 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „za zasługi dla kultury ludowej” w kategorii honorowej dla osób i instytucji działających na rzecz kultury ludowej. Wyróżnienia, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostały wręczone w czasie uroczystej gali, która odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Pismo Folkowe” jest periodykiem istniejącym nieprzerwanie od 1996 roku, wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego. W tym roku ukaże się 150 numer dwumiesięcznika. Siedzibą redakcji od chwili powstania czasopisma jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka.

Periodyk wywodzi się ze środowiska pasjonatów folkloru związanych z Orkiestrą św. Mikołaja. Jest to już drugi „Oskar” przyznany Orkiestrze. Po raz pierwszy otrzymała go w 2005 za działalność muzyczną i popularyzatorską.

„Pismo Folkowe” opisuje i upowszechnia zjawiska związane z funkcjonowaniem kontynuowanej lub rekonstruowanej kultury tradycyjnej. Stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między pasjonatami folkloru i jego badaczami – etnologami, etnomuzykologami, kulturoznawcami, antropologami. 

Pełną listę laureatów tegorocznej Nagrody im. Oskara Kolberga można znaleźć na stronie plebiscytu. 

    Aktualności