Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Izabela Pastuszko

mgr Izabela Pastuszko
Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY
Funkcje
Dyrektor
Telefon
81 533 32 01 wew.130
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.ack.lublin.pl

Adres

Idziego Radziszewskiego 16
20-031 Lublin

O sobie

Prawnik i historyk sztuki (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) oraz Uniwersytetu Warszawskiego), doktorantka w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu historii architektury i antropologii miasta o tytule „Późny modernizm w Lublinie. Między ideami a praktyką”. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe dla Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka monografii „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu. Twórczyni festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu. W swojej zawodowej działalności związana była z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie czy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka publikacji naukowych i artykułów w prasie dotyczących powojennej spuścizny architektonicznej miasta Lublina. Brała udział w licznych projektach edukacyjnych popularyzujących architekturę i urbanistykę, prowadząc m.in. architektoniczne spacery dla mieszkańców oraz otwarte wykłady dotyczące problematyki przestrzeni. W 2015 weszła w skład zespołu kuratorskiego, który opracował i wyprodukował wystawę „(A)Symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum” pokazaną w Muzeum Lubelskim w Lublinie. W swojej działalności zawodowej skupiała się na poszukiwaniu form powszechnej edukacji oraz wspieraniu badań z zakresu architektury i przestrzenni, pełniąc od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. obowiązki Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. 

Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Forum Kultury Studenckiej