Międzynarodowy Plener Artystyczny "Między nami... Dialog artystyczny"

Międzynarodowy Plener Artystyczny odbył się w dniach 20-27 sierpania pod hasłem „Między nami… Dialog artystyczny” i był wymianą doświadczeń na polu twórczym. Organizatorem pleneru była Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków Senatu RP.

Plener poruszył istotne problemy emigranta w świecie, relacji międzynarodowych, relacji międzyludzkich. "Mój świat uczuć i wyobraźni mówi o człowieku zagrożonym już od chwili narodzin, o jego obsesjach, o jego uczuciach, osamotnieniu, pragnieniach, o lęku, przed którym ratuje go tylko miłość, przyjaźń, o tragedii przemijania, o strachu przed zagładą i zniszczeniem”  – pisała Zofia Rydet. 

Uczestnikami plener byli lokalni twórcy z Lublina jak również artyści Ukrainy, Włoch. Podczas tygodnia spotkań odbyły się panelowe dyskusje , warsztaty z różnych dziedzin poprowadzonych przez wykładowców , uczestników pleneru .
W obszarze wielokulturowości , dyskutowano nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu międzykulturowego, językiem sztuki.

Wakacyjne spotkania plenerowe w przestrzeniach “Chatki Żaka” przyniosły twórcze efekty, czego wyrazem jest wystawa poplenerowa w Galerii Inkubatora Medialno-Artystycznego, którą otworzono 25 sierpnia.

 

    Aktualności

    Autor
    Patryk Przygodzki
    Data dodania
    8 września 2016