Chór Akademicki UMCS wystąpił w Macedonii!

30.07.2021

lipiec 2021
fot. G. Kostoski, M. Wnuk