Badania naukowe

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Instytutu Kulturoznawstwa 

Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym

1.Problemy muzeologii współczesnej
2.Estetyka muzyczna i problemy libretta operowego

Zakład Historii Kultury

1.Historia kultury polskiej i powszechnej 
2.Sztuka XIX i XX wieku

Zakład Kultury i Historii Żydów

1.Żydzi w Polsce w okresie XVI-XX wieku - historia, kultura, religia, metodologia badań
2.Edukacja wielokulturowa i edukacja o Holokauście

Zakład Kultury Polskiej

1. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe oraz problemy jego ochrony
2. Komunikacja kulturowa i międzykulturowa
3. Problemy kultury audiowizualnej i aksjologii
4. Humanistyka cyfrowa
5. Powszechna i polska antropologia społeczno-kulturowa i filozofia społeczna: historia, metody badawcze, koncepcje
6. Analiza krytyczna istotnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych - perspektywa antropologiczna, filozoficzna, socjologiczna

Zakład Kultury Wizualnej

1. Kinematografia polska i światowa (zjawiska kulturowe związane z kinem postrzeganym w kontekście filmoznawstwa, semiotyki, filozofii, antropologii oraz kultury popularnej
2. Nowe media, kultura cyfrowa, humanistyka cyfrowa, gry komputerowe
3. Komunikacja niewerbalna (przede wszystkim w aspekcie proksemicznym, kinezycznym, haptycznym, okulestycznym), również w odniesieniu do różnic międzykulturowych
4. Kultura popularna (w tym badania nad przedstawieniami ojcostwa, m.in. zwyczajem kuwady)