Władze Instytutu Nauk o Kulturze

Dyrektor:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

Z-ca Dyrektora:

dr Magdalena Grabias


Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Grzegorz Żuk - przewodniczący oraz członkowie:

dr hab. Adam Kopciowski
dr Radosław Bomba
dr Teresa Klimowicz
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz
dr Stefan Münch
dr Ewa Rybałt


Instytutowy Zespół Programowy
 
Skład Zespołu Programowego w latach 2014-2017:
dr hab. Jan Adamowski, prof. UMCS
dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
dr hab. Piotr O. Scholz (do roku 2016), prof. UMCS
dr hab. Andrzej Trzciński (do roku 2017), od 2017 - dr hab. Adam Kopciowski
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
przedstawiciel młodszych pracowników: dr Grzegorz Żuk
przedstawiciel doktorantów: mgr Katarzyna Kraczoń
 
 
Skład Zespołu Programowego w IK (od I 2017 do dziś):
prof. dr hab. Jan Adamowski
dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
dr hab. Adam Kopciowski
przedstawiciele młodszych pracowników: dr Magdalena Grabias, dr Mariola Tymochowicz
przedstawiciel doktorantów: mgr Katarzyna Kraczoń (od 2019 - mgr Andrzej Sar)
przedstawiciel studentów: Mateusz Dadej

 


Rada Pracodawców

Mirosław Korbut – były dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej
Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie
Tomasz Pietrasiewicz  - dyrektor Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”