CENTRUM BADAŃ GIER WIDEO

Kontakt

dr Radosław Bomba
Stanowisko: Dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS
E-mail: radoslaw.bomba@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

http://gry.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

Budynek Wydziału Filozofii i Socjologii pok.314

środa: 8.30-9.30

czwartek: 8.30-9.30

Opis

Centrum Badań Gier Wideo powstało jako odrębna jednostka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 01 stycznia 2015 roku. Inicjatorami powołania CBGW była grupa naukowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Pawła Frelika, dr hab. Piotra Celińskiego i dr Radosława Bomby.

Zasadniczym celem Centrum Badań Gier Wideo jest działalność badawcza poświęcona grom video i komputerowym oraz cyberkulturze i mediom cyfrowym. Jest ona podejmowana w formie projektów badawczych, seminariów i programów interdyscyplinarnych, współpracy międzyśrodowiskowej i międzynarodowej. Istotnym aspektem działalności Centrum jest także działalność popularyzatorska i edukacyjna w zakresie edukacji medialnej i cyberkulturowej oraz budowanie relacji środowiskowych i partnerskich z podmiotami zewnętrznymi funkcjonującymi w zbliżonym obszarze tematycznym prowadząca do wspólnych inicjatyw przez tworzenie partnerstw, budowanie kapitału społecznego, itp.,

Centrum Badania Gier Wideo realizuje także specjalistyczną działalność konsultingową i ekspercką w odpowiedzi na potrzeby jednostek akademickich oraz podmiotów zewnętrznych (przygotowywanie ekspertyz, analiz, programów edukacyjnych, publikacji).

Pracownicy

Władze

Dyrektor

dr Radosław Bomba

Zastępca dyrektora

dr hab. Mariusz Hofman

 

Funkcja sekretarzy pełnią:

mgr Martyna Bakun

mgr Agata Waszkiewicz

 

Rada Programowa Centrum Badań Gier Wideo:

Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadz. (Wydział Humanistyczny, UMCS) 
Dr hab. Jacek Gurczyński (Wydział Filozofii i Socjologii, UMCS) 
Dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS,
Dr Tomasz Majkowski, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ,
Dr Sonia Fizek, University of Dundee, Szkocja
Dr Rob Toulson, University of Westminster, Londyn, Wlk. Brytania.
Prof. Espen Aarseth, Center for Computer Games Research, IT University of Copenhagen,
Dr Craig B. Jacobsen, Department of English, Mesa Community College,USA
Prof. Astrid Ensslin, University of Alberta, Kanada  
Olaf Szewczyk,
Marzena Falkowska,
Stanisław Skulimowski