Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Monika Torczyńska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD KULTURY POLSKIEJ
Telefon
81 537-26-06
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 17.30 - 18.30, środa 9.30 - 10.30 (pok. 116B, budynek Nowej Humanistyki)

O sobie

Monika Torczyńska urodziła się w 1973 roku w Lublinie. W latach 1992-2000 studiowała na UMCS w Lublinie - magisterium z filozofii, socjologii i prawa. W roku 2002 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latach 2010-2011 odbyła studia podyplomowe w ramach projektu "Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej". Od roku 2002 do 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Zakładzie Antropologii Kulturowej. Od 2014 roku do chwili obecnej zatrudniona na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Antropologii Społecznej.


Działalność naukowa

Publikacje:

Anomia czasów transformacji – refleksje w perspektywie deprywacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i prawnego, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2005, nr 2, s. 237 -25

Czwarta władza – media a ład prawny demokratycznego społeczeństwa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 1, s. 125-137

Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego, „Akcent” 2009, nr 2, s. 90-94

Ignorantia iuris nocet – kilka uwag o mediatyzacji prawa, „Ius et administratio” 2010, s. 151-159

Wprowadzenie do numeru 2-ego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 5-7

Ubi societas, ibi ius: ideały a rzeczywistość, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 21-34

Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne, „Kultura i Wartości” 2013, nr 4, s. 91-106

O deontologii nauczyciela akademickiego w refleksji etycznej Tadeusza Czeżowskiego, „Pedagogika Katolicka” 2014, nr 14, s. 73-84

Współczesny wizerunek zawodu nauczyciela w świetle badań opinii publicznej, „Rozprawy Społeczne” 2014, nr 3, s. 41-47

Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej),„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, nr 4, s. 49-57.