Український

 

 

Інститут Kультурології Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Пл. Марії Кюрі-Склодовської 4, 20-031 Люблін

Старий корпус Гуманітарного факультету, 4 поверх.

Тел.(+48) (81)-537-27-73

Електронна пошта: kulturoznawstwo@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Цифрові технології в анімації культури - це новаторський напрям навчання. Він дає змогу здобути професійну компетентність в обслуговуванні нових медіа і цифрових інструментів для анімування (активізації, інтенсифікації) явищ у галузі культури (особливо цифрової культури) з поглибленими знаннями у сфері сучасної культури та явищ, що її супроводжують.

Навчання має прикладний (практичний) характер:

- Триває 3 роки;

- Закінчується здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки „Цифрові технології в анімації культури”;

- Існує можливість продовжити навчання і здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (навчання триває 2 роки);

- Основу професорсько-викладацького складу становлять знані вчені-практики: працівники польського телебачення, Фонду „Сучасна Польща”, Academia Electronica, UCZNiKO (Університетський центр дистанційного навчання і відкритих курсів), режисери, інформатики, фахівці у галузі розробки комп’ютерних ігор, а також теоретики, що спеціалізуються у галузі нових медіа та кіберкультури.

Практика буде проходити на Інтернет-порталах, а зокрема:

Е-науковець (E-naukowiec), Університетський центр дистанційного навчання і відкритих курсів (UCZNiKO).

У процесі навчання студенти здобуватимуть і поглиблюватимуть (від рівня початківця) знання та вміння у сферах:

 • Основ створення мультимедіа;

 • Основ створення сайтів та їх адміністрування;

 • Основ створення цифрових, мультимедійних історій та текстів для Інтернет-порталів;

 • Основ отримання та обробки інформації за допомогою цифрових засобів;

 • Основ візуалізації змісту та дослідження культурних трендів;

 • Пропагування культурних подій за допомогою нових засобів масової інформації;

 • Функціонування культури інформаційного суспільства і кіберкультури.

Робота:

Закінчивши навчання за напрямом підготовки „Цифрові технології в анімації культури” випускники зможуть працювати:

 • На Інтернет-сторінках, що спеціалізуються на культурній проблематиці;

 • У соціальних мережах;

 • У рекламних агентствах, які за допомогою нових ЗМІ популяризують культурні події;

 • У сучасних культурних установах, закладах та центрах;

 • У фірмах, що займаються дослідженням Інтернет-ресурсів та аналізом культурних тенденцій з точки зору маркетингу;

 • У видавництвах та засобах масової інформації.

Курс навчання включатиме заняття із наступних предметів:

Інфографіка та візуальна презентація даних Дизайн у культурі Сучасна філософія Комп’ютерна графіка 2D Комп’ютерна графіка 3D Соціологія культури Комп’ютерні ігри у культурі Логіка Культура інформаційного суспільства Вступ до анімації культури Окремі аспекти історії культури Вступ до історії мистецтва Розробка програмного забезпечення (Software studies) Програмне середовище Основи програмування, орієнтованого на клієнта Мистецтво і естетика нових медіа Проектування сайтів Теорія нових медіа Створення веб-сервісів і управління інформацією у мережі Створення цифрових історій (digital stories) Постмодернізм у культурі Методологія культурологічних досліджень з елементами теорії культури Аудіо- та відеомонтаж і графічні редактори Вступ до наратології Основи Інтернет-журналістики Мобільні технології Проблеми культурної освіти та анімації культури Реклама і пропагування культури в Інтернеті Захист інтелектуальної власності Вільна культура та відкриті Інтернет-ресурси Нові технології в музеях Постгуманізм Нетнографія і наукове дослідження Інтернету.