Film o Instytucie

2024 rok: Nauka na UMCS: Instytut Nauk o Kulturze. 

W skład Instytutu Nauk o Kulturze UMCS wchodzą 4 katedry: Informacji i Kultury Cyfrowej, Kultury Audiowizualnej i Nauk o Sztuce, Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Katedra Kultury i Historii Żydów.

Instytut prowadzi badania w dyscyplinie nauk o kulturze i religii. W szczególności badania pracowników obejmują zagadnienia z zakresu: materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony, kultury i historii Żydów, nowych mediów i kultury cyfrowej (w tym badania gier komputerowych), kultury wizualnej i filmoznawstwa, komunikacji niewerbalnej, komunikacji międzykulturowej, kultury popularnej, muzykologii (w tym etnomuzykologii), historii sztuki i historii kultury, muzealnictwa oraz architektury informacji.

Instytut dysponuje specjalistycznym Humanistycznym Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji.


 

2015 rok: Program "Nauka 3.0" w kompleksowy sposób prezentuje współczesną kulturę akademicką Lublina. W ostatnim odcinku twórcy programu przybliżyli funkcjonowanie Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, skupiając się zarówno na prowadzonych w Instytucie badaniach, jak i ofercie dydaktycznej. Reportaż dostępny jest do obejrzenia on-line na stronie "Nauki 3.0" i rozpoczyna sie od 8 min 15 sek.

Zachęcamy do oglądania!

Zobacz film na stronie TVP Lublin