Redakcja: Katarzyna Smyk, Jolanta Dragan i Janusz Radwański
Tytuł: Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny
Wydawnictwo: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Miejsce i rok wydania: Kolbuszowa 2023
Język: język polski
Strony: 277

POBIERZ KSIĄŻKĘ


 

Autor: Andrzej Radomski
Tytuł: Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej
Wydawnictwo: UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Język: język polski
Strony: 260

 


 

Autor: Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska
Tytuł: Humor w "czasach zarazy"
Wydawnictwo: UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Język: język polski
Strony: 266

 


Autor: Agata Kusto

Tytuł: Z maciejowickiej sceny
Wydawnictwo: Polihymnia
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 296

 


 

Redakcja: Magdalena Grabias, Hans Corneel de Roos, Cristian Pralea, Florin Nechita
Czasopismo: Bulletin of the Translivania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies
Tytuł nurmeru specjalnego: Vol. 14(63) Special Issue (2021): “Children of the Night” – Vampires in Literature, Film, and Folklore
Wydawnictwo: Transilvania University Press
Miejsce i rok wydania: Rumunia, Brașov 2021
Język: język angielski
Strony: 250

Online: http://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_IV/issue/view/current 

 


Autor: Michał Bobrowski, Radosław Bomba
Tytuł: Poza ekranem kinowym. Postmedialne konteksty animacji
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 148

 


 

Autor: Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska
Tytuł: Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 206

 


 

Autor: Piotr Szczypa
Tytuł: Irish Stereotype in American Cinema. Stories of Violence
Wydawnictwo: Brill
Rok wydania: 2021
Język: język agnielski
Strony: 270

 


 

Autor: Marta Kubiszyn, Adam Kopciowski
Tytuł: Żydowski Lublin. Źródła - obrazy - narracje
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 316

 

 

 


Autor: Agata Rybińska
Tytuł: Manuel Joël (1826–1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 362

 

 


Autor: Ewa Letkiewicz
Tytuł: Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 266

 

 


 

Redakcja: Teresa Klimowicz, Agata Rybińska, Monika Tarajko
Tytuł: Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Język: język polski
Strony: 270

 


Autor: Katarzyna Smyk
Seria: Ścieżki Kultury tom 2
Tytuł: Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2020
Język: język polski
Strony: 344

 


Redakcja: Ewa Głażewska, Magdalena Grabias 
Seria: Ścieżki Kultury tom 1
Tytuł: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2020
Język: język polski, angielski
Strony: 159

 


 

Autor: Piotr Majewski
Tytuł: La vague polonaise. Migracje artystów i wędrówki dzieł sztuki nad Sekwanę w czasach żelaznej kurtyny (lata 1955-1969)
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2020
Język: język polski
Strony: 380

 


 

Redakcja: Lechosław Lemeński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki
Tytuł: Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2019
Język: język polski
Strony: 420

 


 

Autor: Sebastian Kotuła
Tytuł: Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2019
Język: język polski
Strony: 298

 

 

 

 

 


 

Autor: Ewa Letkiewicz
Tytuł: Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2019
Język: język polski
Strony: 504

 


Autor: Marta Kubiszyn
Tytuł: Niepamięć - postpamięć - współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
Miejsce i rok wydania: Lublin 2019
Język: język polski
Strony: 240

  


 

Autor: Agata Rybińska

Tytuł:  Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce i rok wydania:Wrocław 2017
Język:język polski, streszczenie - język niemiecki

Strony:264Robert Bubczyk,  Values and Virtues. Church Life and Courtly Culture, [in.]Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum, ed. by Dariusz von Guttner-Sporzyński, wyd. Brepols Publishers, Turnhout, Belgium 2017

redakcja:Dariusz von Guttner-Sporzyński 
tytuł: Writing History in Medieval Poland. Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum
wydawnictwo: Brepols Publishers, Turnhout
miejsce i rok wydania:  Belgium 2017
język: angielski


Autor: Andrzej Trzciński

tytuł:  Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania:  Lublin 2017
język: polski

strony: 862 +36 nlb. (plansze)redakcja: Radosław Bomba i inni

 tytuł: KulTube. Kultura wobec YouTuba
wydawnictwo:Centrum Badań Gier Wideo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2017
język: polski

Pobierz: .pdf

 redakcja: Marzena Badach, Katarzyna Smyk
tytuł: Opozycje jako kategoria kulturowa
wydawnictwo:  UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2016
język: polski, ukraiński
strony: 142redakcja: Robert Bubczyk, Barbara Hołub
tytuł: Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów
wydawnictwo:  UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2016
język: polski

 

 

 


redakcja serii: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk redakcja tomu: Agnieszka Przybyła-Dumin
tytuł: Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego
wydawnictwo:Wydawnictwo UMCS, Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny” Chorzów, Narodowy Instytut Dziedzictwa
miejsce i rok wydania:Chorzów–Lublin–Warszawa 2016
język: polski
strony: 364redakcja:Magdalena Długosz, Monika Suchodolska
tytuł: Fotografia w czasie czas w fotografii
wydawnictwo:  UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2016
język: polski

 


redakcja: Robert Bubczyk, Barbara Hołub, Justyna Sołtys
tytuł: Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności
wydawnictwo:  UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2015
język: polski

 


autorzy: Radosław Bomba, Grzegorz Stunża, Piotr Siuda, Krzysztof Stachura
tytuł: Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa
wydawnictwo:Instytut Kultury Miejskiej
miejsce i rok wydania:Gdańsk2015
język: polski

Pobierz wersję elektroniczną


redakcja: Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz
tytuł: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej
wydawnictwo:  UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2015
język: polski

 


autor: Beata Lisowska, Konrad Chmielecki
tytuł: Teoria obrazu w naukach humanistycznych
wydawnictwo:  AHE w Łodzi
miejsce i rok wydania: Łódź 2015
język: polski


redakcja: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
tytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia
wydawnictwo:Wydawnictwo UMCS, Narodowy Instytut Dziedzictwa
miejsce i rok wydania:;Lublin–Warszawa 2015
język: polski
strony: 266


autor: Ewa Głażewska;
tytuł: Kuwada. Egzotyczny zwyczaj w nowej odsłonie
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
miejsce i rok wydania: Lublin 2014
język: polski

 


autor: Radosław Bomba 
tytuł: Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności
wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
miejsce i rok wydania: Toruń 2014
ISBN: 978-83-7780-903-7
język: polski
stron: 425


 redakcja: Magdalena Długosz
 tytuł: Vom „Troglodytenland“ ins Reich der Scheherazade. Archäologie, Kunst und  zwischen Okzident und Orient. Festschrift für Piotr O. Scholz zum 70. Geburtstag
 wydawnictwo: Frank & Timme
 miejsce i rok wydania: Berlin 2014
 język: niemiecki,angielski, polski
 stron: 408


autor: Magdalena Anna Długosz,
tytuł: Oskar Kokoschka – błędny rycerz. Figury wyobraźni młodego artysty
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2014
język: polski
stron: 150


redakcja: Jan Adamowski, Agnieszka Kościuk;
tytuł: Z badań nad kulturą ludową Hańska i okolic. Tradycja i współczesność
wydawnictwo: Wydawnictwo TAWA Waldemar Taurogiński
ISBN: 978-83-7780-903-7
miejsce i rok wydania:Chełm 2014
język: polski
stron: 348

 


redakcja:Jan Adamowski, Marta Wójcicka;
tytuł: Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia
wydawnictwo: Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
ISBN:
miejsce i rok wydania:Wola Osowińska 2014
język: polski
stron:


redakcja:Jan Adamowski, Marta Wójcicka;
tytuł:Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie - czyli o czymś dla ciała i ducha
wydawnictwo: Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
ISBN:
miejsce i rok wydania:Wola Osowińska 2014
język: polski
stron:


redakcja: Magdalena Długosz, Piotr O. Scholz
tytuł: tytuł: Sarmatismus versus Orientalismus in Mitteleuropa / Sarmatyzm versus orientalizm Europie Środkowej. Akta międzynarodowej konferencji naukowej w Zamościu 9-12 grudnia 2010
wydawnictwo: Frank & Timme
miejsce i rok wydania: Berlin 2013
język: niemiecki, polski
stron: 468


redakcja: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
tytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa
miejsce i rok wydania: Lublin–Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7784-426-7
język: polski
stron: 369
Publikacja dostępna bezpłatnie online Pobierz


 

autor: Magdalena Grabias
tytuł: Songs of Innocence and Experience: Romance in the Cinema of Frank Capra
wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing
miejsce i rok wydania: Wielka Brytania 2013
język: angielski
stron: 230


autor: Ewa Głażewska, Urszula Kusio,
tytuł: Komunikacja niewerbalna – płeć i kultura. Wybór zagadnień
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2012
język: polski
stron: 256


redakcja: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
tytuł: Obrazy drogi w literaturze i sztuce
wydawnictwo:Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2012
język: polski, rosyjski
strony: 266


autor: Robert Bubczyk
tytuł: A History of Poland in Outline
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2011
język: angielski
stron: 267


redakcja: Beata Lisowska
tytuł: Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk
wydawnictwo: Wydawnictwo AHE w Łodzi
miejsce i rok wydania: Łódź 2011
język: polski
stron: 216

 


redakcja: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk
tytuł: Droga w języku i kulturze
wydawnictwo:Wydawnictwo UMCS
miejsce i rok wydania: Lublin 2011
język: polski, rosyjski, angielski
strony: 348

 

 


redakcja:Jan Adamowski, Marta Wójcicka;
tytuł:Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność
wydawnictwo: Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej
ISBN:
miejsce i rok wydania:Wola Osowińska 2011
język: polski
stron:


redakcja:Jan Adamowski, Marta Wójcicka;
tytuł: Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowosci
wydawnictwo: Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej
ISBN:
miejsce i rok wydania:Lublin 2009
język: polski
stron:


autor: Robert Bubczyk
tytuł: Gry na szachownicy w kulturze dworskiej i rycerskiej średniowiecznej Anglii na tle europejskim
wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
miejsce i rok wydania: Lublin 2009
język: polski
stron: 260


autor: Katarzyna Smyk
tytuł: Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób
wydawnictwo: Universitas
miejsce i rok wydania: Kraków 2009
język: polski