Projekty studenckie

Prezentowane projekty studenckie powstały w ramach zajęć realizowanych w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS


Modele Mateusza Głowackiego studenta II roku MSU Technologii cyfrowych w animacji kultury. Projekt powstały w ramach zajęć z Modelowania 3d


 

Animacje 3D autorstwa Patryka Nalewajka (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


Animacje 3D autorstwa Rafała Morawskiego (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


Model 3d autorstwa Magdaleny Jakubowskiej (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


 Animacje autorstwa Pana Patryka Wosia (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)

 


 Animacje i modele autorstwa Pani Aleksandra Derkacz (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


 Animacje autorstwa Pani Dominiki Kuli (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


Animacje pixel art Sebastiana Kunza (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


Animacja komputerowa autorstwa Magdaleny Jakubowskiej (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)


Animacje autorstwa Katarzyny Szul (kierunek: Kulturoznawstwo


Animacje autorstwa Katarzyny Gryzki (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury

 

 


Animacja wykonana przez Paulinę Rondoś (kierunek: Technologie cyfrowe w animacji kultury)