Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Radomski

dr hab. Andrzej Radomski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMACJI I KULTURY CYFROWEJ
Telefon
+48502238907
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.andrzejradomski.umcs.lublin.pl
www.anredinamus.tumblr.com
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:


 


Poniedziałek: 14.30-15.30


Środa: 14 - 15 MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)


mail: andrzejradomski64@gmail.com,


mail: andrzejradomski64@hotmail.com


mail: andrzej.radomski@mail.umcs.pl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 331 (Stara Humanistyka)
20-031 Lublin

O sobie

A graduate of individual historical studies at UMCS (1988), doctorate (1993), habilitation (2000),
employee of the Institute of History at UMCS in 1988 - 2003, from 2004 - employed at the Institute of Cultural Studies of UMCS, as a Professor. extraordinary,
Academy Teacher at Academia Electronica in Second Life and AltSpace VR
A lover of cycling and basketball tourism, photography and film editing as well as programming (Python, R) and machine learning

Absolwent indywidualnych studiów historycznych na UMCS (1988), doktorat (1993), habilitacja (2000), w latach 1988 - 2003 pracownik Instytutu Historii UMCS, od roku 2004 - zatrudniony w Instytutcie Nauk o Kulturze UMCS na stanowisku Prof. uczelni. Academy Teacher w Academia Electronica w AltSpace VR. Współtwórca Ośrodka Zasobów Cyfrowych i Systemów Inteligentnych w ECOTECH-COMPlEX w Lublinie

Miłośnik turystyki rowerowej  i koszykówki, fotografii i montażu filmów oraz programowania (Python, R) i machine learning


Działalność naukowa


He deals with the study of digital culture, in particular: digital humanities, the application of Data Science methods to the Sciences of Culture, vizualization of knowledge and teaching, as well as the theory and methodology of cultural studies. Author of five books, several scientific films and over 100 articles (more information on the blog: www.andrzejradomski.umcs .lublin.pl. Editor-in-chief: Kultura i Historia, publishing house: e-scientist, and also the Scientific Editor in the journal: Medialica

Zajmuje się badaniem kultury cyfrowej, w szczególności: humanistyki cyfrowej, zastosowaniem metod Data Sience do Nauk o Kulturze , wizualizacją wiedzy i nauczania, także teorią i metodologią badania kultury.Autor 5 książek, kilkunastu filmów naukowych  i ponad 100 artykulów(więcej informacji na blogu:www.andrzejradomski.umcs.lublin.pl.Wypromował (dane na rok 2019) 21 licencjatów, 120 magistrów i pięcioro doktorów

Redaktor naczelny: Kultury i Historii, wydawnictwa: e-naukowiec, a także Redaktor Naukowy w periodyku: Medialica


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21:

Poniedziałki i środy:

Wirtualny Kampus