Judaistyka (specjalizacja międzykierunkowa)

JUDAISTYKA specjalizacja przy kierunku KULTUROZNAWSTWO

Specjalizacja judaistyczna to okazja do zdobycia wiedzy w zakresie: podstaw judaizmu, historii Żydów na świecie i w Polsce, obrzędów i zwyczajów żydowskich, literatury, muzyki i myśli żydowskiej, kultury materialnej Żydów, a także okazja do opanowania podstaw języka hebrajskiego i jidysz.

JUDAISTYKA  specjalizacja przy kierunku KULTUROZNAWSTWO

Pracownia Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS zaprasza na dwuletnią specjalizację na studiach stacjonarnych I-go stopnia. Studenci studiów kulturoznawczych I stopnia mogą wybrać ją na drugim roku studiów jako specjalizację główną (lub jako drugą płatną), studenci innych kierunków, zarówno UMCS, jak i innych uczelni są także mile widziani.

Zainteresowanych, prosimy o kontakt: https://www.umcs.pl/pl/pracownia-kultury-i-historii-zydow,22592.htm