Co po studiach?

Absolwent Kulturoznawstwa:

Absolwent kulturoznawstwa UMCS w procesie kształcenia otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych, a w zależności od ukończenia konkretnej specjalizacji (studia licencjackie) i specjalności (magisterskie studia uzupełniające). Po uzupełnieniu wymogów pedagogicznych nasz absolwent może prowadzić przedmiot „Wiedza o kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych, ponad to absolwent ma możliwość zdobycia określonych kwalifikacji i umiejętności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym zawodowo zajmują się nasi absolwenci zajrzyj tutaj.

Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych?

• krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych;

• animatorem działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;

• specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;

• instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej;

• merytorycznym pracownikiem muzeum i ruchu regionalnego;

• przewodnikiem turystycznym i pracownikiem przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym);

• badaczem współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury.

 

Absolwent technologii cyfrowych w animacji kultury:

Po skończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów: tworzenie multimediów i grafiki komputerowej 2D i 3D, modelowania 3D i animacji komputerowej, tworzenie stron internetowych i administrowania nimi, tworzenie multimedialnych narracji, wizualizowanie danych i treści promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów.

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach: agencjach reklamowych, mediach (portale internetowe, TV, radio, prasa), nowoczesnych placówkach kulturalnych, firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym, w centrach kultury, domach kultury, muzeach, galeriach sztuki.

 

Absolwent Architektury informacji:

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy m.in. winstytucjach społecznych, politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji; repozytoriach cyfrowych; firmach gromadzących i przetwarzających informację; jednostkach administracji publicznej i państwowej; placówkach informacyjnych;  portalach i serwisach internetowych, mediach społecznościowych, firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu, a także prowadzenia własnej działalności na rynku usług informacyjnych.

 

A graduate of Intercultural Communication in Education and the Workplace:

Employment prospects:

  • international companies with English speaking staff working with foreign client (telecommunication, tourism, travel agencies, hotels);
  • universities: faculty offices, university career offices for foreign students;
  • international cultural institutions;
  • The European Union institutions;
  • cultural and educational institutions promoting multiculturalism (e.g., The Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, museums, galleries);
  • uniformed services functioning within a multicultural environment (custom officers, border guard, army, police);
  • media (television, radio, press, internet);
  • refugee centres;
  • international airports.