Co po studiach?

Ogólny profil studenta kulturoznawstwa:

Absolwent kulturoznawstwa UMCS w procesie kształcenia otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych, a w zależności od ukończenia konkretnej specjalizacji (studia licencjackie) i specjalności (magisterskie studia uzupełniające). Po uzupełnieniu wymogów pedagogicznych nasz absolwent może prowadzić przedmiot „Wiedza o kulturze" w szkołach ponadgimnazjalnych, ponad to absolwent ma możliwość zdobycia określonych kwalifikacji i umiejętności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym zawodowo zajmują się nasi absolwenci zajrzyj tutaj.

Kim można zostać po ukończeniu studiów kulturoznawczych?

• krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych;

• animatorem działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;

• specjalistą w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;

• instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej;

• merytorycznym pracownikiem muzeum i ruchu regionalnego;

• przewodnikiem turystycznym i pracownikiem przemysłu turystycznego (po kursie uzupełniającym);

• badaczem współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury;