Instytut Nauk o Kulturze

Wydział Filologiczny

Adres: 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 
20-031 Lublin
(Stara Humanistyka, parter)

Sekretariat

Starszy specjalista
mgr Magdalena Radzka

tel./fax (+48) 81-537-27-73

pok. 22

e-mail: kulturoznawstwo@mail.umcs.pl