Od 1.10.2019 r. Instytut Kulturoznawstwa znajduje się w strukturze Wydziału Humanistycznego jako: Instytut Nauk o Kulturze. W strukturze INoK zlikwidowano dotychczasowe zakłady. Utworzono jedną dodatkową wewnętrzną jednostkę: Pracownię Kultury i Historii Żydów.

Adres: 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 
20-031 Lublin
(Stara Humanistyka, piętro III)

Sekretariat:
mgr Magdalena Radzka
tel./fax (+48) 81-537-27-73

e-mail: kulturoznawstwo@poczta.umcs.lublin.pl

    Autor
    Urszula Kurzątkowska