"Przestrzenie rysunku / Drawing’s spaces" - wystawa w Chatce Żaka!

09.03.2023 r. odbędzie w Chatce Żaka odbędzie się wystawa pt. "Przestrzenie rysunku / Drawing’s spaces" - serdecznie zapraszamy!

EN


Rysunek, uważany niegdyś za narzędzie pomocnicze dla malarzy, rzeźbiarzy, architektów, kreatorów mody itd., jest obecnie autonomicznym medium sztuki. Są artyści poruszający się wyłącznie w jego obszarze, są poświęcone mu konkursy i wystawy.

Podobne założenie przyświeca trwającym jeden semestr zajęciom z rysunku na magisterskich studiach drugiego stopnia na kierunku grafika (studia w języku polskim i angielskim) w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS. Każdy z międzynarodowego grona uczestników wystawy dotyka innego problemu, zagadnienia i używa własnych, wypracowanych w czasie studiów środków wyrazowych.

Niektóre realizacje wykraczają w przestrzeń poza płaszczyznę papieru, inne ilustrują przestrzeń galeryjną wypełnioną potencjalnymi instalacjami. Są też prace odnoszące się do przestrzeni publicznej, ale i przestrzeni snu, przestrzeni wyobraźni, przestrzeni społecznej i trawiących ją konfliktów, przestrzeni kulturowej i sportowej, a także przejmujące prace o śmierci i przemijaniu odnoszące do przestrzeni za życia niedostępnej.

Podczas wystawy zobaczymy prace następujących artystów: Agnieszka Gawrońska, Katarzyna Jurkiewicz, Róża Kowalczyk, Vladyslava Kravchenko, Aschraf Lyasmini, Konstanty Olech,  Olena Sloboda, Yuliia Terpilovska, Nguyen The Bao, Anastasiya Verigo, Michał Żyszkiewicz.

 • Wystawa "Przestrzenie rysunku / Drawing’s spaces"
 • Kiedy? 09.03.2023, godz. 18:30
 • Gdzie? Galeria I piętro, Przestrzeń Działań Nieoczywistych (Piętro -1) w Chatce Żaka

Serdecznie zapraszamy!

Tego samego dnia o 18:00 zapraszamy na otwarcie wystawy “Co widzą młode malarki” w Galerii Głównej na parterze Chatki Żaka 

Wystawa czynna do 07/04/2023


[ENG]

Drawing was once considered just as an auxiliary tool for painters, sculptors, architects, fashion designers etc. Nowadays drawing is an autonomic art medium – some artists are exclusively draftsmen and there’s a lot of drawing exhibitions and competitions.

A similar idea lies behind the drawing classes at postgraduate graphic studies at Instytut Sztuk Pięknych UMCS (international studies in Polish and English). Each student taking part in the „Przestrzenie rysunku/Drawing’s spaces” exhibition project is focusing on a different topic. Students are using their own skills and expressions developed during the art studies.

Some artworks outreach the paper. Some of them depict potential installations in the gallery space. Some of them show dream and imagination spheres. Furthermore – some of them show culture, sports, social, public and conflicts areas. And last but not least, some of them show thrilling perspective on death – space that is unreachable during our life.

 • "Przestrzenie rysunku / Drawing’s spaces" exhibition
 • When?  09.03.2023, 6:30 PM
 • Where? Galeria I piętro, Przestrzeń Działań Nieoczywistych (Piętro -1) at Chatce Żaka

Join us!

Exhibition is open till 07/04/2023.

  Aktualności

  Data dodania
  3 marca 2023