Dwa kolory: żółty i niebieski - przegląd filmowy kina ukraińskiego w Chatce Żaka

Krzysztof Kieślowski wpisał się we francuskie kino trzema, najważniejszymi dla Francuzów barwami. Niebieski, Biały i Czerwony oznaczały w jego tryptyku kolejno: Wolność, Równość i Braterstwo. Dwa najbliższe Ukraińcom kolory, Niebieski i Żółty, należy dzisiaj rozumieć jako Suwerenność i Pokój. W obecnej dobie, kiedy nasi sąsiedzi odpierają barbarzyńską napaść, te pojęcia liczą się najbardziej. Filmy, które pokażemy w tym przeglądzie, pozwolą nam lepiej poznać i zrozumieć ludzi, przed którymi otwieramy teraz swoje domy. Zobaczyć jak obeszła się z nimi historia i z jakimi problemami przyszło im zmierzyć się po odzyskaniu niepodległości. Nad którą zawisła nowa groźba. Cała nadzieja w przywiązaniu Ukraińców do swoich dwóch kolorów.

Gdzie? 

Duża Sala Widowiskowa - ACKiM UMCS Chatka Żaka

Program:

19.03.22 | 18:00 | DONBAS | reż. Siergiej Łoznica | Ukraina/Niemcy/Francja/ Holandia 2018 (110 min)
20.03.22 | 18:00 | GNIAZDO TURKAWKI | reż. Taras Tkaczenko, Ukraina 2016 (101 min)
21.03.22 | 18:00 | PLEMIĘ  reż.: Myrosław Słaboszpycki | Ukraina/Holandia 2014 (130 min)
24.03.22 | 18:00 | JESTEM FEMEN reż.: Alain Margot | Szwajcaria 2014 (95 min)
28.03.22 | 18:00 | DO DOMU reż. Nariman Alijew | Ukraina 2019 (96 min)
30.03.22 | 18:00 | ATLANTYDA reż. Walentyn Wasjanowicz, Ukraina 2019 (108 min)

Na wszystkie filmy z przeglądu – wstęp bezpłatny.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w tym Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka solidaryzuje się ze społeczeństwem ukraińskim w obliczu trudnych wydarzeń, jakich obecnie doświadcza. Aby wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów prowadzimy zbiórkę pieniężną dla osób z Ukrainy, w tym rodzin Studentów UMCS. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/cx62ur

____________________________________________

UKR

Запрошуємо на перегляд українських фільмів у Хатці Жака!

Kшиштоф Кесльовський вписався у французький кіноматограф трьома найважливішими для французів кольорами. Блакитний, Білий і Червоний, які означають в його триптиху відповідно: Свободу, Рівність і Братерство. Два найближчі українцям кольори, Блакитний і Жовтий, слід сьогодні розуміти як Суверенітет і Мир. Сьогодні, коли наші сусіди протистоять варварському вторгненню, ці поняття найбільш цінуються. Фільми, які ми покажемо, дозволять нам краще зрозуміти людей, перед якими ми відкриваємо зараз свої домівки. Побачити, як обійшлася з ними історія і з якими проблемами довелось їм стикнутися після того, як країна проголосила незалежність, яка зараз знаходиться під загрозою. Вся надія українців — у приналежності до своїх двох кольорів.

Великий концертний зал - АЦКіМ УМКС Хатка Жака

19.03.22 | 18:00 | ДОНБАС | реж. Сергій Лозниця, Україна / Німеччина / Франція / Нідерланди 2018 (110 хв)
20.03.22 | 18:00 | ГНIЗДО ГОРЛИЦI | реж. Тарас Ткаченко, Україна 2016 (101 хв)
21.03.22 | 18:00 | ПЛЕМ’Я | реж. Мирослав Слабошпицький, Україна / Нідерланди 2014 (130 хв)
24.03.22 | 18:00 | Я - ФЕМЕН | реж. Ален Марго, Швейцарія 2014 (95 хв)
28.03.22 | 18:00 | ДОДОМУ | реж. Наріман Алієв, Україна 2019 (96 хв)
30.03.22 | 18:00 | АТЛАНТИДА | реж. Валентин Васянович, Україна 2019 (108 хв)

На всі фільми — вхід безкоштовний    Aktualności

    Autor
    Paweł Bik
    Data dodania
    18 marca 2022