Zmarł śp. dr hab. Leszek Piątkowski, prof. UMCS

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł

śp.

dr hab. Leszek Piątkowski, prof. UMCS

 

Urodzony 1 grudnia 1947 r. w Józefinie.   

Z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany od 1967 r. jako student, a następnie zawodowo w latach 1972-2015 z Instytutem Historii.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1979 r., a stopień doktora habilitowanego w 1993 r.

W 1998 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Specjalizował się w historii Europy Wschodniej, Rosji i Związku Radzieckiego.

Promotor wielu prac magisterskich i doktoranckich.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 września o godzinie 9:00 w Kaplicy na Majdanku

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2022