W Moskwie ukazała się publikacja z tekstami naszych pracowników!

Mimło nam poinformować, że w Moskwie ukazała się praca zbiorowa p.t. Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, т. V (ss. 848, ISBN 978-5-6042890-8-2). Wśród redaktorów tomu znajduje się pracownik Katerdry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, dr hab. Artur Górak.

W sumie w pracy opublikowane zostały artykuły trzech naszych pracowników: Janusza Łosowskiego, „Культурообразующая роль документов на примере выставок польских архивов”, Artura Góraka, „Исчезновение традиционных форм и функций документа в электронном мире” i Roberta Stępnia, „Развитие электронных систем управления документами в органах государственной власти Польши”. Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2021