UMCS - Włodawa, Włodawa - Instytut Historii

Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych powoli się rozpędza. Oto 23.09.2022 r. Burmistrz Miasta Włodawa Wiesław Muszyński i Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Włodawa a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. We włodawskim ratuszu wiele mówiono o obszarach i celach nawiązanej (raczej prawnie uregulowanej) współpracy. Po wielekroć w wypowiedziach przedstawicieli obu stron porozumienia pojawiała się historia, dziedzictwo kulturowe, turystyka historyczna...

Nie dziwi to także z tego powodu, iż jeden z aktywnych promotorów współpracy jest naszym absolwentem. Wiceburmistrz Włodawy, Wiesław Holaczuk (bo o nim tu mowa) już we wstępnych rozmowach wskazał potencjalne pola współdziałania.

Jeśli zatem którykolwiek z pracowników Instytutu Historii UMCS ma pomysł na nasz "wkład" w tę współpracę, liczyć może na pomoc obu zainteresowanych stron.

Szczerze namawiam do aktywności w tym zakresie!

Dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2022