Sukces "Res Historica" w Index Copernicus Value

Miło nam poinformować, że wydawany przez Instytut Historii UMCS periodyk „Res Historica” chwalebnie przeszedł proces ewaluacji i w ocenie ekspertów za 2021 rok jego wartość w Index Copernicus Value (ICV) została oszacowana na 100 punktów! Jest to powtórzenie sukcesu z ewaluacji czasopisma dokonanej za 2020 rok. Autorzy tej analizy wprost piszą, iż jest to powód do dumy i chwalenia się "w zewnętrznej komunikacji". 

Ogromne gratulacje kierujemy pod adresem redaktora naczelnego „Res Historica” prof. Krzysztofa Latawca, kierowanego przez Niego zespołu redakcyjnego oraz wszystkich autorów i współautorów ocenianych dwóch półroczników!

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2022