Sukces czasopism Instytutu Historii!

Z prawdziwą radością informujemy, że dwa periodyki Instytutu Historii zostały wysoko ocenione w najnowszym, ministerialnym wykazie punktacji czasopism, opublikowanym w dniu 9 lutego 2021 r.: „Res Historica” z 70 pkt. awansowała do 100 pkt., zaś „Annales UMCS” sectio F z 20 pkt. aż do 70 pkt. 

To niewątpliwa zasługa redaktorów naczelnych tych periodyków: dr. hab. Krzysztofa Latawca (Res Historica) i dr hab. Joanny Sobiesiak (Annales) oraz kierowanych przez nich zespołów. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2021