Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Sęczyka

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 30 września 2022 r., o godz. 11.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Piotra Sęczyka

TEMAT: „Duchowieństwo parafialne Kościoła unickiego w Królestwie Polskim w latach 1815-1875 

PROMOTOR:

Dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS

RECENZENCI:

Prof. dr hab. Wiesław Caban (Instytut Historii UJK – prof. emeritus)

Dr. hab. Mariusz Kulik (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, obejmującej część stacjonarną, która odbędzie się w sali obrad Rady Instytutu Historii (p. 318) na III piętrze gmachu tzw. Nowej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, oraz część zdalną, dostępną za pośrednictwem aplikacji MS Teams po kliknięciu TUTAJ.

Dostęp do transmisji części jawnej obrony będzie możliwy po zidentyfikowaniu osoby zainteresowanej z imienia i nazwiska. Przebieg obrony będzie rejestrowany. 

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2022