Obrona pracy doktorskiej mgr. Konrada Grocheckiego

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 7 lipca 2021 r., o godz. 10.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Konrada Grocheckiego

TEMAT: „Grobowiec Orzechowskich na Wzgórzu Ariańskim koło Krasnegostawu – kontekst kulturowy i historyczny obiektu oraz jego znaczenie jako miejsca pamięci”

PROMOTOR:
Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

RECENZENCI:
Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
Prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem:
https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, obejmującej część stacjonarną, która odbędzie się w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (parter gmachu Nowej Humanistyki) oraz część zdalną, dostępną za pośrednictwem aplikacji MS Teams po kliknięciu TUTAJ.
Dostęp do transmisji części jawnej spotkania będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby zainteresowanej z imienia i nazwiska. Przebieg obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2021