Obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Michaluka

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 16 listopada 2021 r., o godz. 11.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Kamila Michaluka

TEMAT: „Pojęcie i istota rozwoju gospodarczego w nauczaniu papieskim po Soborze Watykańskim II (1965-2015) 

PROMOTOR:

Dr hab. Waldemar Kozyra, prof. UMCS

RECENZENCI:

Ks. dr hab. Stanisław Fel - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr. hab. Rafał Łatka - Biuro Badań Historycznych IPN

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, obejmującej część stacjonarną, która odbędzie się w sali obrad Rady Wydziału (p. 9) na parterze gmachu tzw. Nowej Humanistyki oraz część zdalną, dostępną za pośrednictwem aplikacji MS Teams po kliknięciu TUTAJ. Dostęp do transmisji części jawnej obrony będzie możliwy po zidentyfikowaniu osoby zainteresowanej z imienia i nazwiska. Przebieg obrony będzie rejestrowany.                           

    Aktualności

    Data dodania
    5 listopada 2021