Obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Górnickiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 23 czerwca 2021 r., o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Iwony Górnickiej

TEMAT: „Pisma polityczne z lat 1669-1673 jako element walki stronnictwa królewskiego z opozycyjną propagandą malkontentów”

PROMOTOR:  

dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. uczelni UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  

dr hab. Aleksandra Skrzypietz, prof. uczelni - Uniwersytet Śląski

dr hab. Jarosław Stolicki, prof. uczelni - Uniwersytet Jagielloński                              

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod linkiem: https://tiny.pl/r39gx (część jawna). Dostęp do spotkania w aplikacji MS Teams będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany. 

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021