Obrona pracy doktorskiej mgr Ilony Darii Dyktyńskiej

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dnia 28 czerwca 2021 r., o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Ilony Darii Dyktyńskiej

TEMAT: „Młodsza linia Sołtyków w XVIII wieku - kariery polityczne i majątkowe”

PROMOTOR:  

prof. dr hab. Dariusz Kupisz UMCS w Lublinie

RECENZENCI:  

prof. dr hab. Waldemar Kowalski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Adam Perłakowski, prof. uczelni - Uniwersytet Jagielloński                              

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams pod linkiem: https://tiny.pl/r39gt (część jawna). Dostęp do spotkania w aplikacji MS Teams będzie możliwy od godz. 9.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany. 

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021