Obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Wójcik

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 24 listopada 2021 r., o godz. 14.00, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Elżbiety Wójcik

TEMAT: „Aparat bezpieczeństwa PRL wobec duchowieństwa katolickiego w diecezji lubelskiej w latach 1945-1989

PROMOTOR:

Prof. dr hab. Janusz Wrona

RECENZENCI:

Prof. dr hab. Bogusław Górka - Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr. hab. Marcin Kruszyński, prof. uczelni - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie/IPN

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona odbędzie się w sali obrad Rady Wydziału (p. 9) na parterze gmachu tzw. Nowej Humanistyki, plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A.

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2021