Obrona pracy doktorskiej mgr. Artura Piekarza

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII W DYSCYPLINIE HISTORIA UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że w dniu 1 grudnia 2021 r., o godz. 11.30, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Artura Piekarza

TEMAT: Walka bez zwycięstwa. Oddział partyzancki Zdzisława Brońskiego «Uskoka» 1944-1949"

PROMOTOR:

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski

RECENZENCI:

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka - Instytut Nauk Politycznych PAN w Warszawie

Dr. hab. Filip Musiał, prof. AI - Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Praca będzie wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, w okresie 10 dni przed terminem obrony, zaś streszczenie rozprawy w językach polskim i angielskim oraz recenzje znajdują się na stronie Instytutu Historii UMCS pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/doktoraty-recenzje-i-streszczenia,20868.htm

Publiczna obrona odbędzie się w sali obrad Rady Wydziału (p. 9) na parterze gmachu tzw. Nowej Humanistyki, plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A.

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2021