Nasi we władzach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich!

Dr hab. Marek Konstankiewicz w dniu 6 lipca 2022 r. został wybrany prezesem lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Natomiast dnia 10 września podczas XVI Krajowego Zjazdu Delegatów tej organizacji wybrano Go członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Z kolei 7 września kolejną kadencję członka Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich rozpoczęła dr Małgorzata Szabaciuk. 

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2022