Nasi emeryci odpoczywają inaczej!

Aktywność naszych mentorów i nauczycieli, dzisiaj już emerytów, budzi wielki podziw. Kilka dni temu na promocji książki Andrzeja Przegalińskiego i w czasie podpisania aktu powołania Centrum Badań nad Historia Lokalną i Regionalną obecni byli Profesorowie Wiesław Śladkowski i Jan Lewandowski.

Dzień później Profesor Henryk Gmiterek w swoim rodzinnym Narolu otwierał współorganizowane przez IH UMCS sympozjum na temat dziejów województwa bełskiego.

Na konferencji tej swoją obecność zapowiedział Profesor Ryszard Szczygieł. Ten niestrudzony badacz historii regionu uczestniczy niemal w każdym naukowym przedsięwzięciu o regionalistycznym wymiarze.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji każdego kolejnego przedsięwzięcia!

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 lipca 2022