"Lubelski" podręcznik metodologii historii!

Miło nam poinformować, że nakładem szacownego PWN ukazała się współredagowana przez Profesora Jana Pomorskiego, długo oczekiwana książka „Wprowadzenie do metodologii historii” (Warszawa 2022, ss. 572).

Autorami obszernej publikacji, obok wspomnianego J. Pomorskiego, są inni pracownicy Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii Instytutu Historii UMCS, profesorowie: Anna Ziębińska-Witek, Ewa Solska, Piotr Witek oraz Mariusz Mazur. GRATULUJEMY!

Ze wstępu Ewy Domańskiej i Jana Pomorskiego:

,,Wprowadzenie do metodologii historii" jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz w pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich.

    Aktualności

    Data dodania
    14 grudnia 2022