Konkurs stypendialny im. Profesora Adama Kerstena w roku 2022

Prgniemy poinformować, że współpracująca od lat z Instytutem Historii UMCS Fundacja Kerstenów zdecydowała o kontynuacji konkursu na stypendium doktoranckie dla dyscypliny historia. 
W związku z tym Fundacja Kerstenów wspólnie z Instytutem Historii UMCS ogłasza nabór wniosków do wspomnianego konkursu w roku 2022. 
Nagrodę w konkursie stanowi roczne stypendium w wysokości 12 000 złotych brutto, wypłacane w miesięcznych ratach. Przypominamy, że beneficjentem stypendium mogą zostać doktoranci II–IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie historia, którzy zajmują się historią nowożytną i współczesną
Zgłoszenia do konkursu wraz z opisem realizowanego projektu doktorskiego, wykazem osiągnięć naukowych z ostatniego roku akademickiego oraz opinią promotora należy składać w sekretariacie Instytutu Historii UMCS. 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2022 roku. 
 
Prof. Dariusz Szewczuk, 
pełnomocnik IH UMCS w zakresie współpracy z  Fundacją Kerstenów 

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2022