Dr hab. Artur Górak otrzymał medal im. W. N. Karazina

10 czerwca 2021 r. JM Rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina przyznał medal patrona tegoż uniwersytetu dr. hab. Arturowi Górakowi z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii za zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej tegoż Uniwersytetu.

Wyróżnienie to stanowi zwieńczenie długoletnich i wieloaspektowych działań A. Góraka na niwie współpracy między Uniwersytetem Karazina a Instytutem Historii UMCS. Wyjątkowa międzynarodowa aktywność naukowa i organizacyjna Naszego archiwisty (wiele poprzednich wpisów w Aktualnościach na stronie IH UMCS) stanowi gwarancję kolejnych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez Profesora Artura Góraka.

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021