Czy historia potrzebuje teorii? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii”

Katedra Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS, Centrum Badawczo-Rozwojowe E-Humanistyka UMCS, Wydział Historii i Archeologii UMCS, Towarzystwo Historiograficzne, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zapraszają na dyskusję CZY HISTORIA POTRZEBUJE TEORII? Wokół „Wprowadzenia do Metodologii Historii” (red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, PWN, Warszawa 2022).
 
Debata odbędzie się 26 stycznia 2023 r. o godz. 17.30 w Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN (ul. Grodzka 21 w Lublinie).
 
Ze wstępu:
„Wprowadzenie do metodologii historii jest pierwszym od lat na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów historii i pokrewnych kierunków studiów humanistycznych, którzy zainteresowani są problematyką teorii i metodologii historii oraz nowymi tendencjami w badaniach historycznych i sposobami ich uprawiania. Zadaniem podręcznika jest przystępne zaprezentowanie wybranych zagadnień związanych z metodologicznymi aspektami wiedzy historycznej. Ma on przede wszystkim pokazać w praktyce, jak ważną rolę odgrywa refleksja metodologiczna w rozumieniu historii jako dziedziny wiedzy i w realizowaniu jej społecznych funkcji oraz jak nieodzowna jest pomoc metodologii w zapewnieniu historii statusu wiedzy naukowej, prowadzeniu profesjonalnych badań oraz pisaniu logicznie skonstruowanych i krytycznych tekstów akademickich” (s. 9).
 
Czym jest metodologia historii i co jest jej przedmiotem badania? Czy istnieje jedna metodologia historii czy jest ich wiele? Czy można uprawiać naukę historyczną bez naukowej metodologii? Po co historykom metodologia? Dlaczego metodologia jest niezbędna w naukowej refleksji i pracy badawczej historyka?
 
W dyskusji udział wezmą:
Prof. Ewa Domańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 
***
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie prof. Ewy Domańskiej pt. "Wiedza historyczna jako wiedza antycypacyjna", który odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Auli Centrum Kultury i Języka Polskiego przy ul. Weteranów 18. Organizatorami wykładu są Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Sztuki wraz ze Szkołą Doktorską Nauk Społecznych UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2023