VIII LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE pt. SAMOBÓJSTWO (5.12.2016r.)

INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

oraz

KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII WPIA UMCS

zapraszają na

VIII LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE

pt. SAMOBÓJSTWO

5 grudnia 2016 r., g. 9.00, sala Rady Wydziału WPiA UMCS (II piętro, nr 202)

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji (godz. 9.00 – 9:15)

Część pierwsza (godzina 9:15 10:15)

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Stefaniuk (UMCS Lublin): Samobójstwo jako zjawisko społeczne – pojęcie i rodzaje
 2. Prof. dr hab. Andrzej Wrzyszcz (UMCS Lublin): Samobójstwo w prawie obowiązującym na ziemiach polskich do 1932 r.
 3. Dr hab. Magdalena Budyn-Kulik (UMCS Lublin, IWS Warszawa): Analiza ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 151 k.k.
 4. Dr Patrycja Kozłowska-Kalisz (UMCS Lublin): Targnięcie się na własne życie- wybrane zagadnienia dogmatyczne

Przerwa (godzina 10:15 – 10:30)

Część druga (godzina 10:30 11:30)

 1. Sędzia SN Wiesław Kozielewicz: Amerykański pojedynek jako forma namowy do samobójstwa
 2. Dr hab. Marek Kulik (UMCS Lublin): Podżeganie i pomoc do samobójstwa w ujęciu prawnoporównawczym
 3. Prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS Lublin, IWS Warszawa), mgr Paweł Bachmat (IWS Warszawa): Namawianie i udzielnie pomocy do samobójstwa  (art. 151 k.k.) w świetle badań empirycznych
 4. Mgr Piotr Poniatowski, mgr Krzysztof Wala (UMCS Lublin): Samobójstwo w ujęciu statystycznym

Przerwa (godzina 11:30 – 11:45)

Część trzecia (godzina 11:45 13:00)

 1. Prof. dr hab. Monika Płatek (UW Warszawa): Prawna natura samobójstwa: od anomii po autonomię
 2. Prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet SWPS Warszawa): Wpływ internetu na zjawisko samobójstwa
 3. Dr hab. Aneta Michalska-Warias (UMCS Lublin):Terrorystyczne zamachy samobójcze
 4. Dr Ksenia Kakareko (UW Warszawa): Samobójstwo w różnych kulturach prawnych

Przerwa (godzina 13:00 – 13:15)

Część czwarta (godzina 13:15 14:30)

 1. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Starożytna ocena etyczna samobójstwa
 2. Dr. hab. Stanisław Kijaczko (Uniwersytet Opolski): Konstruktywny i niekonstruktywny potencjał samobójstwa
 3. Dr Bartosz Horodecki (UAM Poznań): Obraz samobójstwa w literaturze
 4. Dr hab. n. med. Marcin Olajossy (UM Lublin): Psychiatryczne aspekty samobójstwa: od statystyki po aktywną prewencję
 5. Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (WSEI Lublin): Mity i półprawdy na temat samobójstwa jako przykłady stereotypów

Dyskusja

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  28 listopada 2016