Tematy badawcze

Tematy badawcze Instytutu Historii w 2018 r.:

Element PSP TYTUŁ
BS-P-05-004-18-A-01 Życie społeczne, polityczne, gospodarcze i obyczajowe w Europie. Historia, metodologia i archiwistyka.
BS-P-05-004-18-A-02 Edukacyjne asocjacje polskiego dziedzictwa, przeobrażenia modeli i wartości.