Wykłady monograficzne bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

inż. Kamil Chacewicz

06.10.2016

Pierwszy wykład z przedmiotów wymienionych poniżej odbędzie sie w dniu 7 października:

  1. Obrona cywilna w Polsce 11:10 - 13:30
  2. Metodyka przygotowania ćwiczeń zarządzania kryzysowego na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego 13:30 - 15:50