Terminy zajęć nowych przedmiotów praktycznych

inż. Kamil Chacewicz

22.02.2018

Terminy zajęć nowych przedmiotów praktycznych, które realizowane będą w przyszłym semestrze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. 
administracja I stopnia:
Systemy informatyczne w działalności administracji: 09.03; 20.04; 11.05;
Przepisy kancelaryjne w działalności administracji: 23.03; 13.04; 25.05;
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia:
Systemy informatyczne w działalności państwa: 02.03; 16.03; 18.05.
Wszystkie spotkania będą się odbywać w godzinach 15:55-20:35 w sali 606 na WPiA UMCS.