Immatrykulacja dla studentów kierunku prawo i prawno-biznesowy - studia niestacjonarne

mgr Joanna Siedlecka

13.10.2016

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

NIESTACJONARNYCH STUDIÓW kierunek PRAWO

i  PRAWNO-BIZNESOWY

 

           UROCZYSTA IMMATRYKULACJA studentów I roku odbędzie się w dn. 05.11.16 r. (sobota) o godz.1000

w Auli Uniwersyteckiej (I piętro).

 Przed i po uroczystości wykłady będą odbywały się  zgodnie z harmonogramem.

Wskazany strój uroczysty.