II rok studiów doktoranckich - Zmiana terminu wykładu "SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE"

mgr Magdalena Igras

29.04.2019

Wykład z przedmiotu "Społeczeństwo obywatelskie" prowadzony przez Pana dr hab. Sławomira Patyrę, prof. nadzw. zostaje przeniesiony na 14.06.2019 r.