Egzamin z przedmiotu Prawo karne II rok PRAWO

dr Krzysztof Wala

09.07.2017

Podział alfabetyczny Studentów II-go roku Prawa stacjonarnego na egzamin z przedmiotu Prawo karne. Początek egzaminu: godzina  9:00 (10 lipca 2017 r.). Osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Aula A : Abramowicz Bernard – Karyś Robert

Aula B : Kasprzycka Zuzanna – Peć Magdalena

Aula C : Piętka Jakub – Żwiruk Piotr