Działalność kontrwywiadu w stosunkach międzynarodowych BW I st

inż. Kamil Chacewicz

23.02.2017

Pierwszy wykład z przedmiotu monograficznego Działalność kontrwywiadu w stosunkach międzynarodowych odbędzie się 27 luty 2017 roku.