Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów działa od 2002 roku. W tym czasie zorganizowało wiele spotkań z artystami, głównie związanymi z teatrem (m.in. z Siergiejem Kowalowem, Mateuszem Pakułą) oraz wyjazdów naukowo-dydaktycznych (Warszawa, Lwów, Gardzienice, Kraków). Przy Kole Naukowym wydawana była gazeta festiwalowa „5 ściana”, która działała podczas wszystkich festiwali teatralnych w Lublinie oraz posiadała swoje działy w czasopismach studenckich („Teksty (nie)kulturalne", „Ofensywa"). W roku 2010 obchodziliśmy jej 100. numer. Jednym z największych osiągnięć koła była organizacja w latach 2005-2006 dziesiątej edycji Krakowskiego Salonu Poezji w Lublinie, przy współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy. W 2013 roku Koło Teatrologów powołało do życia Teatr Imperialny, który od 2021 roku jest niezależną grupą teatralną działającą w Chatce Żaka.

Obecnie prezesem SKANT jest Przemysław Mrowiński. To prawdopodobnie od niego dowiedzieliście się o naszym Kole i to on będzie prowadził część warsztatów oraz prób, jako absolwent Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz stypendysta programu Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka.

Nasze cele to: 

1) Zdobywanie i pogłębianie wiedzy teoretycznej z zakresu historii teatru i dramatu, warsztatu reżysera, technik teatralnych.

2) Zapoznanie z praktyczną stroną pracy aktora, eksperymentowanie z formą i strukturą na scenie i w działaniu.

3) Integracja środowiska akademickiego i  artystycznego.

4) Promowanie kultury i sztuki, a w szczególności teatru jako ważnego aspektu życia społeczno-kulturalnego człowieka.

5) Czerpanie przyjemności z pracy artystycznej, gry na scenie, zaspokojenia potrzeby tworzenia.

W 2021 roku postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom naszych odbiorców, ale także naszym własnym, dlatego podjęliśmy się realizacji poniższych projektów.

BARTER to grupa teatralna o kolektywnym podejściu do twórczości. Członkowie zaangażowani w ten projekt sami tworzą swoje widowiska, będąc dla siebie nawzajem reżyserami i działając na zasadzie barteru, to znaczy równej wymiany umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Jednym z naszych widowisk jest „Wojna na bagnety”. Spektakl odwołuje się do dramatu autorstwa dawnego członka Koła – Bartosza Kumora, który stworzył go na bazie koncepcji społeczno-filozoficznej Przemysława Mrowińskiego. Motywem przewodnim utworu jest metafora walki na bagnety jako zachowań obecnych w relacjach interpersonalnych, których uczestnicy mimowolnie krzywdzą się nawzajem nie mając przy tym żadnego celu czy zysku. Do premiery widowiska odbyła się 2 grudnia 2021 roku, a obecnie trwają prac nad rozwojem spektaklu. Twórcy i twórczynie w czasie pracy nad utworem brali udział w warsztatach z Beatą Passini, Magdaleną Zabel oraz z Adamem Organistą.

Kolejnym projektem, nad którym obecnie pracujemy jest stworzenie widowiska plenerowego, o roboczej nazwie Swaty. Pokaz planujemy na czerwiec. Obok tego przedsięwzięcia pracujemy nad jeszcze jednym przedstawieniem. Więcej szczegółów na temat tych widowisk zdradzimy wkrótce.

Jako Koło zrzeszające studentów stale jesteśmy otwarci i przyłączamy nowych członków. Osoby zainteresowane dołączeniem do nas za chcemy do kontaktu oraz do obserwowania naszego Facebooka w celu uzyskania dokładniejszych informacji. 

Kontakt:

mail: umcsskant@gmail.com

Facebook 

Tel: 694070133