O ACK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który posiada własne Akademickie Centrum Kultury - miejsce wyjątkowe z bogatą tradycją, które stwarza studentom doskonałe warunki nie tylko do rozwoju naukowego, ale przede wszystkim do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór jak również wpływ na jej realny kształt.  

Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka" jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych, m.in. Festiwalu Kultury Alternatywnej "Zdarzenia" i Międzynarodowych Dni Filmu Dokumentalnego "Rozstaje Europy". Dzięki zespołowi Orkiestra św. Mikołaja i wydawanemu przez nią periodykowi "Pismo Folkowe" (wcześniej pod nazwą "Gadki z Chatki"), jest również silnym ośrodkiem muzyki folkowej w Polsce.

Celem działalności Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" jest integracja intelektualno-kulturalna środowiska akademickiego i zapewnienie miejsca dla realizacji przedsięwzięć artystycznych.

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania ACK "Chatka Żaka" jest wspieranie działalności kulturalnej, m.in. poprzez otoczenie opieką twórców i animatorów kultury poszukujących możliwości zrealizowania swoich pomysłów. Najlepsze z nich mogą obecnie uzyskać wsparcie Akademickiego Centrum Kultury, obejmujące dofinansowanie projektu, promocję medialną oraz pełne zaplecze techniczne i lokalowe.