O ACK

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka od 55 lat wspiera i popularyzuje kulturę studencką. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z nielicznych uniwersytetów w Polsce, który posiada własne Akademickie Centrum Kultury – miejsce wyjątkowe, z bogatą tradycją, które stwarza studentom doskonałe warunki do uczestnictwa w kulturze akademickiej – zarówno poprzez jej aktywny odbiór, jak i wpływ na jej realny kształt. ACK UMCS Chatka Żaka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmowych i teatralnych.

W latach 60., 70. i na początku 80. XX w. działały tu legendarne teatry alternatywne, takie jak Gong 2 Andrzeja Rozhina, Provisorium Janusza Opryńskiego, Grupa Chwilowa Krzysztofa Borowca i Scena 6 Henryka Kowalczyka. Z kolei karierę muzyczną rozpoczynali tu między innymi Beata Kozidrak, Krzysztof Cugowski z Budką Suflera oraz Lubelska Federacja Bardów. Od kilkudziesięciu lat w Chatce Żaka istnieją Kino Studyjne „Chatka Żaka” oraz Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera”, nad którymi do dziś czuwa Piotr Kotowski. W latach cenzury przemycał on niedozwolone filmy polskiej i światowej kinematografii, a do dziś prezentuje ambitne kino podczas licznych przeglądów, w tym Studenckich Konfrontacji Filmowych.

ACK UMCS Chatka Żaka kontynuuje festiwale z tradycjami, takie jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” (jubileuszowa XXX edycja w 2020 r.), Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia”, ale jest otwarte również na nowe działania. Myśląc o aktualnych potrzebach kulturalnych studentów, wprowadza także świeże projekty: Festiwal Podróżniczy „Przez świat”, Viral Art Festival oraz 2_(wy)miary gry: wideo + RPG

Nasze Akademickie Centrum Kultury umożliwia także studentom zdobycie pierwszych dziennikarskich szlifów, które dają nierzadko przepustkę do ogólnokrajowych mediów. Tajniki zawodu poznają w Radiu Centrum i TV UMCS. Działa tu też „Pismo Folkowe” – najstarszy i jedyny w Polsce dwumiesięcznik poświęcony muzyce folkowej o zasięgu ogólnopolskim.  

ACK UMCS Chatka Żaka zmienia się dla Państwa. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształtowania kierunków rozwoju kulturalnego studentów opracowaliśmy nowe kierunki działania, których hasłem przewodnim jest DESIGN YOURSELF.