Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego - 10 czerwca 2016 r.

Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS serdecznie zaprasza na Wydział Prawa i Administracji UMCS, gdzie 10 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego i energetycznego”. Eksperci, doktoranci oraz studenci z całej Polski spotkają się w Lublinie, by prezentować swoje wystąpienia i dyskutować o tych trudnych i jakże ważkich zagadnieniach z perspektywy prawa i ekonomii, nie tylko w ujęciu krajowym, ale także międzynarodowym.

Na tych kilka godzin Sala 110 WPiA stanie się centrum dyskursu, który, mamy nadzieję, stanie się przyczynkiem do sformułowania znaczących postulatów de lege lata oraz de lege ferenda.

O wadze wydarzenia świadczą udzielone patronaty i znamienici prelegenci. Nadto panele dyskusyjne poprowadzą pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Ukoronowaniem Konferencji będzie publikacja pokonferencyjna w czasopiśmie „Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej”.

PROGRAM KONFERENCJI

Sala 110 - Wydział Prawa i Administracji UMCS

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 Uroczyste rozpoczęcie

10:30-11:50 Panel I

Moderator: Dr Małgorzata Dumkiewicz
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Grzegorz Pizoń
  Sekcja Prawa Energetycznego Instytutu Allerhanda
  "Regulacja oraz koszty energii elektrycznej w Polsce i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność przemysłu energochłonnego"
 • Mgr Andrzej Tatara
  Uniwersytet Opolski
  "Konstrukcja opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych"
 • Angelika Kurzawa
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  "Unbundling w Prawie energetycznym – czyli rozdzielenie działalności sieciowej od wytwarzania oraz obrotu paliwami i energią"
 • Piotr Sieńko, Artur Pięta
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  "Opodatkowanie energetycznych instrumentów pochodnych na gruncie PIT, CIT i VAT"

11:50 - 12:05 Dyskusja

12:05 - 12:20 Przerwa kawowa

12:20-14:00 Panel II

Moderator: Dr Agnieszka Goldiszewicz
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Dorota Zabłocka
  Sekcja Prawa Energetycznego Instytutu Allerhanda
  "System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce przed i po 1 lipca 2016 r."
 • Mgr inż. Łukasz Hada
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  "Biogazownie w Polsce jako element sektora energetycznego"
 • Agnieszka Walter
  Deloitte
  "Opodatkowanie elektrowni wiatrowych po zmianach- czy rolnik zapłaci podatek"
 • Mgr Łukasz Baran, Anna Barańska
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Zasady opodatkowania energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii”
 • Mateusz Bałuka
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  "Przyszłość energetyki odnawialnej w kontekście proponowanych zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii”

14:00-14:15 Dyskusja

14:15-15:15 Obiad

15:15-16:55 Panel III

Moderator: Dr Adrian Niewęgłowski
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS

 • Dr Przemysław Pest
  Uniwersytet Wrocławski
  "Praktyczne problemy podatku od wydobycia niektórych kopalin"
 • Mgr Dorota Leszczyńska
  Uniwersytet w Białymstoku
  „Przyszłość podatku od wydobycia niektórych kopalin”
 • Robert Sabak
  Dział Koncesji i Regulacji Orlen Upstream
  „Prawne uwarunkowania poszukiwań węglowodorów”
 • Mgr Wiktor Poniewierka
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Kontrowersje w zakresie opodatkowania węglowodorów – czy uzasadnione”
 • Adrian Bogusławski
  ,,Podatek od wydobycia kopalin jako podateko szczególnych przymiotach’’

16:55 - 17:10 Dyskusja

17:10 - 17:25 Zamknięcie konferencji

  Konferencje naukowe

  Data dodania
  10 czerwca 2016