Konferencja "Rozstrzyganie sporów pracowniczych" (19.05.2017r.)

Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji wraz Kołem Naukowym Prawa Pracy serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Rozstrzyganie sporów pracowniczych".

Stosunek pracy to jeden z najpopularniejszych stosunków prawnych. Praca to element, który towarzyszy nam na każdym kroku, przez całe życie. Większość osób tam właśnie spędza trzecią część swojego dnia. Dlatego też jest to aspekt tak istotny. Nie budzi wątpliwości fakt, że podczas pracy mogą narastać różne konflikty. 
Z tego względu celem konferencji jest ukazanie wielu możliwości rozstrzygania sporów głównie między pracodawca a pracownikiem, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w tej dziedzinie. Mediacja j
ako instytucja dobrowolna może stanowić dobrą alternatywę dla rozwiązywania konfliktów na płaszczyźnie służbowej. 

Konferencja odbędzie się 19 maja od godziny 11.00 w sali 110 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

https://goo.gl/Gsy4mL

Rejestracji można dokonywać do 12 maja 2017r. do godz. 23:59. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu dwóch dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Istnieje także możliwość wzięcia czynnego udziału w konferencji za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype. W tym celu organizatorzy proszą o uwzględnienie tego w formularzu zgłoszeniowym w rubryce "Potrzebny sprzęt".

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    9 maja 2017