Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego - 12 grudnia 2014 r.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ma przyjemność zaprosić na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Aktualne problemy prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego ”,

która odbędzie się o godz. 1400 w dniu 12 grudnia 2014 r.

w sali Rady Wydziału w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Program konferencji LINK  

Zgłoszenia (wypełnione formularze LINK) prosimy przysyłać do dnia 9 grudnia 2012 r. na adres e-mail: konf.umcs@prokonto.pl.

W konferencji można wziąć udział osobiście lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Łączenie internetowe Konferencji

Użytkownicy Konferencji będą mogli nawiązać połączenie audio i wideo z uczestnikami na Wydziale za pośrednictwem programu Skype.Techniczne wymogi dotyczące sposobu komunikacji zostaną przedstawione uczestnikom po zarejestrowaniu.

Komitet naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak  – Przewodnicząca

Komitet organizacyjny:

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw. – Przewodniczący
mgr Mateusz Chrzanowski
inż. Kamil Chacewicz

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    12 grudnia 2014