Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne Instrumenty Ochrony Środowiska" (Lublin, 28 kwietnia 2016 r.) LINK

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili udział w Konferencji naukowej „Prawne instrumenty ochrony środowiska” i jednocześnie informujemy, że rejestracja została zakończona (wyczerpany został limit miejsc). Wszystkich uczestników zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji, gdzie sukcesywnie zamieszczane będą kolejne informacje dotyczące organizowanego spotkania oraz procesu wydawniczego. Osoby przygotowujące referaty prosimy o uważne zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi oraz ich przestrzeganie.

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję naukową „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W założeniu, konferencja ma służyć upowszechnieniu wyników badań na temat wybranych zagadnień z zakresu administracji ochrony środowiska, ochrony środowiska w działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska w działalności rolniczej. Intencją organizatorów jest również wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami środowiska naukowego a osobami trudniącymi się doradztwem prawnym w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, przedstawicielami administracji ochrony środowiska, jak również przedstawicielami środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorców rolnych, a także słuchaczami pilotażowej edycji studiów podyplomowych i wysokospecjalistycznych szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska uruchomionych na WPiA w roku akademickim 2014/2015.

Konferencja stanowić będzie podsumowanie projektu „Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2016 r. Partnerami w projekcie są Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz Lubelska Izba Rolnicza. Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Mam nadzieję, że zaproponowana tematyka, jak i formuła spotkania stanowić będą zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkie zgłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej.                                                                 

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                             dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw.

                                                                                                           Koordynator projektu

Załączniki:

  • Szczegółowe informacje – PDF
  • Formularz zgłoszeniowy – PDF DOC
  • Wymogi redakcyjne - PDF

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. – przewodnicząca
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
prof. dr hab. Marian Zdyb
dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. nadzw.
Marek Wagner - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
Robert Jakubiec - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
dr Przemysław Litwiniuk
dr Radosław Pastuszko
dr Hanna Spasowska-Czarny
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Emil Kruk – sekretarz naukowy
 
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. nadzw. UMCS - przewodnicząca
Andrzej Kozłowski - Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
Waldemar Banach - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej
dr Hanna Spasowska-Czarny
dr Grzegorz Lubeńczuk
dr Emil Kruk

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.